Traverz Mászófalak

Miért előnyösek a Traverz mászófalak az általános iskolában?

A játékos mászás a sokrétű mozgásformákkal különösen a gyermekek fejlődésében tekinthető alapszükségletnek. A fák, a létrák, játszótereken felállított mászókák, a tornatermi berendezések és természetesen a mászófalak is nagyon csábítóak és arra ösztönzik a gyermekeket, hogy felmásszanak rájuk. Ez a sportág a tanár számára vonzó lehetőséget biztosít, hogy az iskolai sport előírt tartalmi elemeit kreatív és a gyermekek számára izgalmas módon tanítsák meg. Az általános iskolai tanterv lényegében azt a feladatot írja elő, hogy a gyermekek egyedi fejlődését a játék és a sport segítségével kell támogatni, valamint hogy biztosítani kell a szociális tapasztalatok lehetőségét, ami a mászással ideálisan megvalósítható: a szellemi és testi fejlődés egyaránt megvalósul. A koordináció, az észlelés, valamint a psziché és a test is fejlődik, és ez a tevékenység szinte minden alapvető mozgásformát lefed. A mászás minden mozgásszerv izomzatát erősíti, és alapvető mozgási tapasztalatokat nyújt. Ezen kívül az olyan szociális képességek, mint a felelősségvállalás, az együttműködés és a sportszerűség ezen sportágak elemi alkotórészét képezik.

A mászás segítségével megtapasztalhatók és kitolhatók a saját határok, és ezáltal fokozottan elősegítik a valóságnak megfelelő önértékelést, valamint a jobb testpercepciót.
A vonzó divatsportok tehát a sokrétű fizikai, pszichikai és szociális követelmények révén átfogó előnyöket biztosítanak, és kiválóan alkalmasak arra, hogy gazdagítsák az általános iskolai sportoktatást.

Share this post