Terápia és Rehabilitáció

Sajátos nevelési igényű tanulók

A traverz falon végezhető gyakorlatok kitűnő oktatási lehetőséget kínálnak a sajátos igényű tanulók számára. A „sajátos igényű” fogalom alatt itt a következő tanulókat értjük:

Érzelmileg labilis
Agresszív
Túlzottan magabiztos/ideges
Nem kooperatív, romboló
Figyelemhiányos
Paranoid/félénk
Mozgáskoordinációs zavarban szenved
Tanulásban visszamaradott
Visszahúzódó/passzív

A traverz falon végezhető gyakorlatok során a gyakorlatok a hagyományos – kudarcokat okozó – környezettől eltérő közegben folynak, így a tanulók több sikerélményre számíthatnak.
Kísérleti programok elemzése szerint számos pozitív eredménye van a mászásoktatásnak e tanulól körében:

Jobb énkép, önbizalom és magabiztosság
Jobb tanulmányi előrehaladás
Fejlettebb szociális kapcsolatok
Jobb viselkedés társakkal, a családdal és az iskolával
Jobb problémamegoldó képesség
Jobb együttműködés a társakkal
Fejlettebb képesség a megoldások kidolgozására

A mászófalon a diákok fokozatosan próbára tehetik magukat fizikailag, szellemileg, érzelmileg és szociális szempontból egyaránt. A feladatok során a résztvevők megérzik, hogy képesek a feladat megoldására, és felelősséget éreznek a saját sorsuk alakítása iránt. Mivel a tanulás a falmászáson alapul, a speciális nevelési igényű tanulók körében jóval magasabb a siker aránya, mint a hagyományos osztálytermi környezetben. A hallott információk 20%-át jegyezzük meg, a látott információk 50%-a marad meg emlékezetünkben, ezzel szemben a személyes tapasztalatok 80%-át elraktározza az agyunk. Így a mászás tantervbe integrálásával meglehetősen jó esélyek mutatkoznak a sikeres oktatásra.

Összességében: a mászásoktatás nagyon ígéretes stratégia lehet a speciális igényű tanulók nevelésében. Gondos felügyelet mellett és átgondolt beszélgetésekkel a mászás, mint tantervi program kedvező változást hozhat a speciális nevelési környezetbe, és számos olyan sikerélményt tartogat a tanulóknak, amely segíti a fejlődésüket.

Share this post